ISO 9001:2015 header

ISO 9001

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

UNI EN ISO 9001

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 (management jakosti) 

Zavedení systému managementu jakosti je strategickým rozhodnutím organizace. Uplatnění systému managementu jakosti v organizaci jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíly, poskytovanými produkty, používanými procesy a velikostí i strukturou organizace. 

V normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti pro případy, kdy organizace : 
a) chce prokazovat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů. 
b) chce zvyšovat spokojenost zákazníka a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky předpisů. 

SIAD Czech spol. s r.o. je od 12. prosince 2002 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 pro následující obory činností : 
- Vývoj, výroba, distribuce a prodej technických, medicinálních a speciálních plynů 
- Instalace a servis pro jejich využití 
- Služby a poradenství v oboru

Naše společnost tento certifikát obhájila v únoru 2005, v prosinci 2008, v červnu 2011, v červnu 2014 a v červnu 2017. 

Certifikace ISO 9001 CZ

Certifikace ISO 9001 EN

Certifikace ISO 9001 DE

Certifikace ISO 9001 IT