Drobečková navigace

Code of Ethics header

Etický kodex

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Code of Ethics

SIAD je společnost, která působí v mezinárodním kontextu, a u jako takové její podnikání a struktura vyžadují, aby příslušné pracovní postupy společnosti byly inspirovány zásadami srozumitelnosti a transparentnosti, přísného dodržování práva, spravedlivé hospodářské soutěže a respektování oprávněných zájmů zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, akcionářů, institucí a společenství.

Etický kodex určuje tyto zásady a hodnoty společnosti a zdůrazňuje pravidla chování, jejichž dodržování je nezbytné pro zajištění řádného fungování, spolehlivosti a obrazu SIAD Group.

Přiložený Etický kodex tvoří nedílnou součást dokumentu "Organizační a kontrolní model", který byl přijat představenstvem společnosti SIAD dne 11. července 2008 a následně byl aktualizován:

  • 29. března 2010
  • 26. června 2014
  • 12. března 2018

čímž byl rozšířen tak, aby zahrnoval nové potenciální nepřístojné činy definované evropským parlamentem v mezidobí od vzniku kodexu, jako například ty, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí nebo pro zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí bez pracovního povolení.

 


Etický kodex SIAD (2014)

 

Code of Ethics (2018)


Organizational management and control model