Drobečková navigace

Code of Ethics header

Etický kodex

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Code of Ethics

SIAD je společnost, která působí v mezinárodním kontextu, a u jako takové její podnikání a struktura vyžadují, aby příslušné pracovní postupy společnosti byly inspirovány zásadami srozumitelnosti a transparentnosti, přísného dodržování práva, spravedlivé hospodářské soutěže a respektování oprávněných zájmů zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, akcionářů, institucí a společenství.

Etický kodex určuje tyto zásady a hodnoty společnosti a zdůrazňuje pravidla chování, jejichž dodržování je nezbytné pro zajištění řádného fungování, spolehlivosti a obrazu SIAD Group.

Přiložený Etický kodex tvoří nedílnou součást dokumentu "Organizační a kontrolní model", který byl přijat představenstvem společnosti SIAD dne 11. července 2008 a následně byl aktualizován:

  • 29. března 2010
  • 26. června 2014
  • 12. března 2018

čímž byl rozšířen tak, aby zahrnoval nové potenciální nepřístojné činy definované evropským parlamentem v mezidobí od vzniku kodexu, jako například ty, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí nebo pro zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí bez pracovního povolení.


Etický kodex SIAD (2014)

 

Code of Ethics (2018)


Organizational management and control model 


SIAD Whistle Blowing – Employees’ reports not compliance events