Hydrogen sulphide header

Sirovodik

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Hydrogen sulphide

Sirovodík, H2S, je bezbarvý, jedovatý, vysoce toxický, korozívní, hořlavý zkapalněný plyn s odporným zápachem (zkažená vejce).

Aplikace
Čistý sirovodík se používá:

  • jako složka kalibračních plynných smí pro systémy monitoringu životního prostředí;
  • v různých chemických reakcích.

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; Monelův kov; Inconel. 
Plasty: Kel-F; PTFE; Tefzel. 
Elastomery: Kalrez.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 34,08
Specifická hmotnost (vzduch = 1) : 1,189
Zápach: zkažená vejce
CAS registrační číslo: 7783-06-4