Drobečková navigace

Analytická podpora header

Analytická podpora

Analytická podpora

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Analytická podpora

Analýzy plynu používané ve výrobě 
Plyny se používají v mnoha výrobních procesech a někdy je nezbytné kontrolovat jejich parametry nebo obsah nečistot, aby bylo možné lépe porozumět pracovnímu procesu.

SIAD může nabídnout buď analytickou podporu, prověrku vašich přístrojů nebo analýzu přídavných parametrů.

Analýzy prostředí v operačních sálech 
Analýza prostředí v operačních sálech je stále důležitější pro zajištění zdraví pacientů podrobujících se chirurgickému zákroku a pro splnění požadavků daných zákonem pro daný sektor. SIAD poskytuje analytické služby pro ověření:

  • že vzduch vyráběný našimi kompresorovými jednotkami vyhovuje všem parametrům předjímaným v Oficiálním lékopisu;
  • pracovní expozici anestetikům v operačních sálech podle Oběžníku č. 5 ze 14. března 1989 Obecné směrnice SIP – Divize III – č. 403/13.2/380.

Analytická asistence při používání kalibračních směsí 
Používání kalibračních směsí vyžaduje dobré znalosti v oboru analýzy plynů. 
Zatímco u některých směsí jsou opatření, která je třeba přijmout, relativně jednoduchá, u jiných, jako jsou směsi obsahující korozívní plyny nebo směsi se složkami v nízkých koncentracích, nemusí být konkrétní metodologie jejich používání dobře známá. SIAD nabízí asistenci při řešení problémů, na které mohou zákazníci narazit při používání těchto směsí.

Školení v analýze plynů a plynných směsí 
Pro provádění správných analýz je nezbytná kombinace odpovídajícího přístrojového vybavení s dobrými znalostmi a zkušenostmi pokud jde o faktory, které by mohly znehodnotit výsledky. 
Ve skutečnosti, na základě typů dotazů směřovaných na naši firmu, často shledáváme, že analýzy plynů jsou nesprávné kvůli chybám ve vzorkování, chybnému výběru materiálů přicházejících do styku s plyny nebo nekompatibilitě a vzájemnému ovlivnění mezi analyzovanými plyny atd. SIAD nabízí instruktážní kurzy v používání technik a nejlepší praxe s cílem dosáhnout správných analýz a vyhnout se možným chybám.

Kontrola funkčnosti analyzátorů plynů 
Provozní analyzátory je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla jistota, že stále poskytují spolehlivé údaje. 
SIAD provádí tyto kontroly buď použitím SIAD plynných vzorkových kalibračních směsí nebo směsí vyráběných v SIT centru č. 143.

Poradenství v instrumentální analýze 
SIAD nabízí své know-how a zkušenosti v poskytování rad pro správný výběr používaných přístrojů a jejich provozní konfigurace.