Contattaci Laboratorio

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

Servisy

Laboratoř nabízí své služby v aplikovaném výzkumu specializovaném v oblasti životního prostředí a těží ze svých zkušeností z více než deseti let studií z provozu biologických čističek a čištění odpadních vod za použití chemických procesů.

Studie proveditelnosti procesů jsou prováděny prostřednictvím experimentů s použitím pilotních provozů a jejich vyhodnocení je podpořeno chemickými a biologickými testy. V neposlední řadě byly získány pozoruhodné zkušenosti zejména s ohledem na identifikaci a charakterizaci biomasy (biofilmy a suspenze), které vhodně kolonizují biologické oxidační nádrže čistících provozů, a to jak odstraněním organických látek a tak látek s bohatým obsahem dusíku.

Laboratoř úzce spolupracuje s univerzitami a výzkumnými centry na projektech, které se věnují studiu nových postupů a technologií, které mají za cíl nalézt řešení problémů v oblasti životního prostředí, které jsou stále složitější. Zkušenosti získané v průběhu let v oblasti životního prostředí jsou ideálním partnerem pro vývoj nových projektů a technologií s důrazným závazkem na ochranu životního prostředí

 

Hlavní služby laboratoře: