Automatic reordering header

Automatické objednávky

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Automatic reordering

Základní součástí modulárních služeb nabízených SIAD v rámci služby Total Gas management je možnost Automatické objednávky, která umožňuje klientovi využívat administrativních úkonů spojených se správou a přeobjednáním produktu, což zaručuje, aby výrobní procesy měly vždy k dispozici správné množství plynů. 

Tím je zajištěn hladký průběh výrobního procesu bez přerušení z důvodu nedostatku produktu jako důsledku chyb v přeobjednání nebo jednoduše, protože se opominulo podat objednávku. 

Služba Automatické objednávky je realizována pomocí subsystému Dálkového sledování dat, který je napojen přímo na zásobovací systém daného produktu u klienta. 

Jestliže zbývající množství plynu v zásobovacím zdroji dosáhne určitých minimálních hodnost stanovených po dohodě s klientem, monitorovací systém vyvolá hlášení přímo v našem distribučním centru, na což následuje doplnění zásob na základě harmonogramu dodávek předem dohodnutých s klientem a dle harmonogramu logistického oddělení SIAD. 

Služba Automatické objednávky se používá především pro měření spotřeby a doplňování plynu v kryogenních zásobních, ale je možné její použití i u měření spotřeby plynů ze svazků lahví popřípadě i tlakových lahví. 

Režim dodávek pro účely doplnění zásob vychází z charakteristik výrobního procesu v provozu klienta. Četnost dodávek bude stanovena na základě přehledu očekávané spotřeby klienta (která je průběžně monitorována pro stanovení požadavků na zvýšení nebo snížení dodávek). Po klientovi se pouze požaduje, aby podal informaci o nestandardních situacích, kdy může dojít k výrazným změnám ve spotřebě, které SIAD nebude moci předvídat.