Remote control and sensing header

Dálkové sledování dat

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Remote control and sensing

Na základě technologie přenosu dat telefonními linkami popřípadě GSM umožňuje Dálkové sledování dat monitorovat provozní podmínky kryogenních a tlakových nádobách a řadu dalších provozních standardů v plynových instalacích.
Statistiky a údaje týkající se spotřeby produktu (ať už v kapalném nebo plynném stavu) jsou kdykoli k dispozici na webových stránkách prostřednictvím chráněného a vyhrazeného přístupu. Automatizované řízení poplachů dále umožňuje rychlou pomoc v případě poruchy nebo v těch případech, kdy je spotřeba mimo normu.
Tato služba zaručuje maximální flexibilitu a vyšší úroveň bezpečnosti.