Periférní zařízení header

Periférní zařízení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Periférní zařízení

Technické charakteristiky zařízení:
 • dvoupásmové GSM komunikační rozhraní pro automatický přenos SMS zpráv a reciproký přenos dat do a z operačního centra;
 • 32 kbyte flash;
 • 32 kbyte RAM;
 • 64 kbyte EEPROM;
 • 1 Mbyte flash interna;
 • osm 10 bit 4 - 20 mA analogových vstupů se spínači pro jejich použití, podle přání zákazníka buď v digitálním nebo analogovém módu (8 maximum);
 • dva digitální 40 A reléové výstupy;
 • dva digitální výstupy Otevřený kolektor (5 V vnitřní uzemnění);
 • 1x RS485 sériový port;
 • 1x RS232 sériový port;
 • napájení 8 – 30 V DC.

Periferní zařízení je napájeno 24 V stejnosměrným proudem dodávaným z jednofázového zdroje 230V AC/24V DC/2A; kromě toho jsou dodávány dvě záložní, dobíjecí baterie 1 Ah/12V pro případ úplného výpadku napájecího napětí. 

Periferní zařízení, napájecí zdroj a záložní baterie jsou dodávány ve vodotěsné polyesterové skříni schopné zajistit krytí podle IP67 standardu. Tato skříň je vybavena přístupovými body pro vnější kabely. Klient musí pouze zajistit zdroj energie 230 V/50 Hz. 

V případě, že není takový zdroj k dispozici, lze tento problém vyřešit použitím stavebnice volitelného solárního panelu zahrnující: solární panel, řídící modul dobíjení záložní baterie sluneční energií, nabíjecí 6 Ah záložní baterie.