Přednosti systému header

Přednosti systému

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Přednosti systému

Kontrolovatelné typy stanic:

  • kryogenní kontejnery a zásobníky;
  • skupiny dekompresorů pro tlakové láhve nebo svazky tlakových láhví;
  • váhy na kapalné plyny;
  • spojovací skříňka pro monitorování netěsností;
  • řídící systémy k přerušení dodávky plynů.

Všechny typy snímačů / akčních členů lze připojit ke vzdálenému zařízení:

  • vysílače kapacity, tlaku, úrovně hladiny, teploty a vlhkosti;
  • manostaty, snímače hladiny, průtokové spínače;
  • elektromagnetické ventily, řídící mechanismy pro čerpadla atd.;
  • signály z elektronických vah, přes převodníky signálu;
  • senzory detekce netěsností (úniku).