Alarm Management header

Správa poplachových hlášení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Alarm Management

Během počáteční fáze konfigurace bude možné nastavit každý poplachový hlásič, aby poskytoval:

  • poplachovou zprávu;
  • zprávu pro údržbu;
  • jednoduchou zprávu o stavu.

Kromě toho musí každé z uvedených poplachových hlášení být nastaveno tak, aby zpráva byla předána příjemci, což může být buď pracovník firmy SIAD nebo kvalifikovaný pracovník klienta. Není-li vybrán nebo není-li dostupný žádný příjemce zprávy, sdělení o poplachovém hlášení bude pouze zaznamenáno na centrálním serveru a odtud ho lze přečíst na vzdálených stanicích.