Management of stock in the field header

Řízení zásob na přechodných pracovištích

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Management of stock in the field

Toto se týká kontroly a přímé správy záložních kontejnerů a souběžně i výměny prázdných/plných mobilních zásobníků. Systém je použitelný i pro tlakové lahve a svazky lahví a jejich skladování v uzavíratelných kontejnerech a klecích. Použitelné i pro vysoce nebezpečné plyny.