Training courses header

Školení a poradenství

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Training courses

Bohaté zkušenosti získané ve světě plynů jsou využívány k poskytování technických rad a konzultací : 

■ pořádání teoretických a praktických školení; 
■ technologické poradenství; 
■ analytické poradenství; 
■ poradenství v oblasti dodržování technických norem a předpisů. 

Sekce školení a poradenství společnosti "SIAD Total Gas Management" nabízí školení o bezpečném používání plynů. Každý kurz je navržen a zpracován speciálně pro klienta. Kurzy jsou vyladěny na základě teoretických a provozních potřeb a reagují s nejvyšší flexibilitou na různé tréninkové potřeby.
Vedle úvodu specifického pro plyny, které klient používá, se všechny nabízené kurzy zabývají tématy spojenými s bezpečným užíváním plynu a s nimi spojenými riziky.


Technické plyny a bezpečná manipulace s nimi
Kurz poskytuje obsáhlé znalosti charakteristik stlačených plynů a zajišťuje vám veškeré nástroje nezbytné pro správnou a bezpečnou manipulaci s nimi.

Zkapalněné kryogenní plyny a zásobníky na zkapalněné plyny
Kurz je zaměřen na charakteristiky a metody používání zkapalněných kryogenních plynů a rovněž na spojená rizika a způsoby, jak jim předcházet.

Čisté plyny, kalibrace a standardní metrologické směsi
Kurz je navržený pro uživatele čistých plynů a speciálních plynných směsí a zdůrazňuje jejich správné a bezpečné používání a zahrnuje přehled nezbytného vybavení. 

Použití plynů v nemocnicích pro technické pracovníky a pro lékařský personál
Kurz je primárně směřován na technický personál a zaměřen na prohloubení znalostí o zákonných, technických a provozních aspektech spojených s bezpečným používáním medicinálních plynů v nemocnicích.

Použití plynů pro svařování a řezání
Kurz poskytuje důkladné znalosti o správném a nejlepším používání plynů v procesech svařování a řezání kovů. Rovněž identifikuje nejlepší plynné směsi pro zlepšení kvality a rychlosti prací u klienta.

Použití plynů ve specifických průmyslových podnicích
Tento kurz prohlubuje technické a provozní znalosti vztahující se k používání plynů, rizikům spojeným s nimi a technikám předcházení nebezpečí. Kurz je vypracován pro uživatele kryogenních plynů v oblasti čištění odpadních vod, spalovnách a inertizačních závodech.