Technické a poradenské služby header

Technické a poradenské služby

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Technické a poradenské služby

Provoz skladů technických plynů a distribučních, zásobovacích systémů plynem musí splňovat zákonné požadavky a požadavky správné praxe. SIAD nabízí své zkušenosti a znalosti pro navrhování a implementaci instalací vyhovujících předpisům.