Údržba distribučních a zásobovacích zařízení header

Údržba distribučních a zásobovacích zařízení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Údržba distribučních a zásobovacích zařízení

Volba služby Platinum znamená, že máte k dispozici nejkompletnější možný rozsah služeb plynového hospodářství. 
Inženýři, technici údržby a pracovníci logistiky jsou k dispozici našim klientům v jakémkoli druhu podpory, kterou mohou potřebovat centralizační a distribuční závody. 
Modul Technické bezpečnosti a Zásahu údržby na kryogenních nádržích poskytuje sérii preventivních údržbových zásahů a podpor v případě havárie nebo poruchy. 
Zkušenosti našich techniků jsou zcela k dispozici klientům, aby byla zaručena bezpečnost závodu stejně jako vysoká účinnost a snížené riziko havárie. 

Periodické kontroly a servis
Při každé návštěvě pracovníků údržby na závodě se provádí série kontrol podle kontrolní sestavy vypracované na základě a vycházející z charakteristik závodu a specifických potřeb klienta:
  • Kontrola plynového hospodářství a skladovacích prostor;
  • Kontrola správné funkce reduktorů tlaku;
  • Kontrola centrálních ramp;
  • Kontrola správné funkce ventilů;
  • Kontrola těsnění trubek a hadic, kalibrace bezpečnostních ventilů;
  • Kontrola těsnění na plynovém závodě pod tlakem;
  • Kontrola těsnění na plynové instalaci ventilů přerušení dodávky.
Servis u klienta 
Všechny běžné návštěvy pracovníků údržby provádějí specializovaní technici zběhlí v požadavcích a normách na bezpečnost podle současných požadavků.
Návštěvy je možné provádět jednou za pololetí, čtvrtletí nebo v jakýchkoli jiných intervalech četnosti požadovaných klientem. 
Na konci každé návštěvy je klientovi předána zpráva obsahující soupis kontrol a běžných údržbových zásahů provedených techniky.