On-site gas cylinder substitution header

Výměna tlakových lahví na pracovišti klienta

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

On-site gas cylinder substitution

Výměna tlakových lahví v místě použití je nedílnou součástí modulárních služeb poskytovaných v rámci "SIAD Total Gas Management" a spadá do kompetence oddělení logistiky SIAD. Naši zaměstnanci se starají o výměnu tlakových lahví od běžných druhů plynu až po nejkomplexnější plynové směsi.
Pracovníci SIAD se postarají o připojení tlakových lahví k distribuční síti zákazníka, provádí řadu kontrol, například u těsnění a jejich případnou výměnu podle potřeby.
Všechny tyto činnosti jsou prováděny tak, aby přesně respektovaly jak bezpečnostní normy, tak jak je vyžadováno zákonem, a veškeré interní předpisy zákazníka.
Na konci každé návštěvy na místě bude klientovi poskytnut záznam o výměně lahví, který bude obsahovat veškeré relevantní informace o počtu a typu provedených operací. Toto je připraveno buď technikem na místě nebo osobou odpovědnou za vydání takového dokumentu v SIAD.