Drobečková navigace

Flexigas header

Flexigas

Flexigas

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Services

Forma dodávek zkapalněných plynů službou Flexigas představuje moderní koncepci dodávek technických plynů spotřebitelům. Flexigas je nová služba SIAD, která zaručuje odběratelům plynů dodávku optimálního množství plynu a je založena na měření konkrétní spotřeby dle požadavků pro různé aplikace.

Doposud jsou technické (a ostatní druhy plynů a směsí) dodávány standardními režimy dodávek. To představuje dodávky ve stlačeném stavu (tlakové lahve a svazky lahví, obsahující 16 spojených lahví) a ve zkapalněném stavu do stabilních kryogenních zásobníků, Distribučním problémem bylo zajištění spotřebních požadavků, které patří někam mezi kapacitní možnostmi svazků (pro spotřeby do 800 m3/měsíc) a stabilních zásobníků (pro spotřeby nad 2000 m3/měsíc). Flexigas s využitím mobilních kontejnerů o vodním objemu 180-2000 l vyplnil tuto mezeru.

Kontejnery jsou v zásadě stejných rozměrů a hmotnosti jako mají svazky lahví, ale které obsahují plyny v kapalném stavu, a tím je možné až ztrojnásobit instalovanou kapacitu.

Speciální možnosti:

- různá provedení z hlediska tlaku plynu na výstupu (nízkotlaký 6 - vysokotlaký 37 bar)
- instalace externího odpařovače o výkonu 50-100 m3/h
- odběr zkapalněného plynu
- dodatečné, mobilní stanice pro navýšení odběrných míst (3 nebo 4 odběrná místa na stanici)
- připojení na potrubní rozvod plynu flexibilními hadicemi
- připojení na směšovací zařízení pro výrobu směsí s Ar, CO2, He, H2 atp.
- dodávky z nejbližšího prodejního místa SIAD