Managing the SIAD cylinder pool header

Správa fondu lahví SIAD u zákazníka

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Managing the SIAD cylinder pool

Lahvový ventil pro zachování  zbytkové tlaku

Tento typ lahvového ventilu pro medicinální a potravinářské plyny byl nedávno použit pro lahve s těmito produkty. V podstatě hlídá zbytkový obsah plynu s cílem dále zlepšit kvalitu dodávaného plynu při opětovném plnění lahve a zvýšit bezpečnostní podmínky při manipulaci s lahvemi.

Ve skutečnosti jde o typ lahvového ventilu, které zabraňuje poklesu tlaku plynu v lahvi pod minimální tlak mezi 1 a 4 bary, čímž se zabrání riziku kontaminace znečišťujícími látkami.

 

Tlakové lahve o vodním objemu 50 l

Před více než 20 roky zahájil SIAD obměnu tradičních lahví o objemu 40 litrů s plnícím tlakem 150 bar lahvemi s vodním objemem 50 litrů tj. o 20% větším a s plnícím tlakem 200 bar.

Díky této velikosti 50 litrů a plnícímu tlaku je tedy možné optimalizovat počet lahví pronajatých uživatelem, snížit potřebné plochy skladů pro skladování a především snížit počet výměnných cyklů lahví požadovaných v průběhu aplikačních procesů.

Ve fázi přípravy je použití tlakových lahví s plnícím tlakem 300 bar a s integrovaným lahvovým ventilem.

 

Systém sledování čárových kódů (Bar Code)

Tento systém umožňuje pečlivé a přesné sledování manipulace s každou tlakovou lahví SIAD.

S podporou integrované softwarové a hardwarové platformy umožňuje využití čárového kódu kdykoliv zjistit, kde je konkrétní lahev umístěna, je schopen okamžitě upozornit uživatele na případné anomálie sledování stavu lahví, jako jsou termíny tlakových zkoušek nebo příliš dlouhé doby omezujících životnost náplně.

Na druhou stranu uživatel může sledovat každou z dodaných resp. vracených lahví díky identifikačnímu číslu na příslušném přepravním dodacím listu, který jednoznačně specifikuje každou lahev z hlediska velikosti, druhu plynu a jeho čistoty.