Scarlet Line header

Horká linka a dálkové sledování dat

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Scarlet Line

Scarlet Line and telereading

Stálý vývoj technologie a vzrůstající komplexnost organizace průmyslových závodů vyústily v potřebu nabízet stále sofistikovanější služby pro zákazníka / konečného uživatele. Na základě důkladného průzkumu a analýzy trhu zavedla společnost SIAD "horkou linku" a dálkové sledování dat.

 

Scarlet line
Služba "horké linky", která je aktivní již několik let, spočívá v tom, že 24 hodin denně je k dispozici telefonní horká linka uživateli, jehož výrobní cykly mají určité charakteristiky (nepřetržitý 24 h výrobní cyklus, nemožnost zastavení atd.). Cílem "horké linky" je reagovat na jakýkoli havarijní stav, ke kterému by došlo v závodě zákazníka tak, aby bylo možné podniknout nejvhodnější a okamžité kroky k vyřešení problému.

Zelená linka: +420 800 100 799
Zelená linka linka pro pacienty v domácí péči (homecare): + 420 800 140 880

Objednávky zkapalněných plynů cisternami (kapalný dispečink): + 420 516 102 064

 

Dálkové sledování dat 
Pro firmy, používající pro svou produkci odběr plynu ze stacionárních kryogenních zásobníků zkapalněného plynu, nabízí SIAD možnost zavedení služby "dálkového sledování dat". Tímto způsobem je možné mít v kterýkoliv okamžik přehled o zásobě plynu v zásobníku a optimálně organizovat jeho doplnění.

Instalací mikroprocesoru na zásobník u odběratele lze přes telefonní linku sledovat aktuální stav množství náplně na kterémkoliv spojeném místě, které je vybaveno příslušným programem. V případě, že tímto místem je dispečink SIAD, je možné organizovat optimální doplňování náplně, aniž by je musel odběratel objednávat.

Výhody:

  • Průběžné sledování spotřeby plynu
  • Jistota stálé zásoby plynu
  • Možnost organizace optimálního zásobování bez nutnosti objednávek ze strany odběratele
  • Možnost sledování vývoje spotřeby plynu
  • Možnost rychlé reakce na náhlé změny způsobené například úniky plynu
  • Úspora pracovních sil odběratele
  • Garance SIAD za včasné a kvalitní dodávky plynu do zásobníku
  • Možnost převzetí odpovědnosti SIAD za technický stav zásobníku odběratele

SIAD v České republice nabízí tuto službu přibližně 5 let a za tuto dobu využily této nabídky desítky organizací především ze zdravotnictví ale i řada subjektů z průmyslu - zvláště ty, které pracují ve vícesměnném provozu a pro pracoviště s nepřetržitými provozy.