Starflame header

Starflame TM

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Starflame

StarflameTM je směs hořlavých plynů, které garantují zvýšení produktivity práce blížící se acetylenovému řezání při nižších pořizovacích cenách, podobných cenám LPG (zkapalněného plynu pro pohon automobilů). StarflameTM se vyznačuje vysokou teplotou plamene, vysokou výhřevností, stabilním hořením bez toxických a dalších, zdraví ohrožujících vlivů.

StarflameTM je vynikající produkt pro různé průmyslové aplikace, mezi které patří:

Oblastí, ve kterých může být použit jsou velmi četné a rozmanité. Patří sem:

StarflameTM ve srovnání s propanem nabízí následující výhody:

  • Vyšší teplotu plamene
  • Kratší nahřívací čas
  • Vyšší řeznou rychlost
  • Vyšší kvalitu řezu
  • Nižší spotřebu kyslíku
  • Při použití není nutné měnit vybavení, lze použít propanové.

Ve srovnání s acetylenem nabízí:

  • Vyšší stabilitu produktu
  • Méně škodlivých výparů
  • Nižší cenu produktu
  • Vyšší množství plynu ze srovnatelné lahve.

S ohledem na nejnovější bezpečnostní normy, které souvisejí s použitím hořlavých plynů, SIAD navrhl, vyrábí a instaluje zásobovací systémy plynů, garantující pro klienty bezpečnost a spolehlivost při jejich použití.

Katalog

Starflame - combustible gas for highly efficient industrial applications (směs hořlavých plynů pro vysoce efektivní průmyslové aplikace)