Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

STARGAS (TM)

Stargas je řada čistých plynů a směsí, vyvinutá společností SIAD, která zajišťuje u technologií svařování a řezání vyšší výkon, produktivitu a vyšší kvalitu.

Díky více jak 90-letým zkušenostem ve svařovacích operacích získaných podporou svých zákazníků je společnost SIAD schopna navrhnout optimální řešení pro každý proces svařování nebo řezání. Pomáhá tak zákazníkům ve zvyšování efektivity jejich podnikání a k získání konkurenční výhody.

Technické vlastnosti
Produkt: čistý argon, helium, oxid uhličitý a dusík ve vzájemné kombinaci nebo ve směsi s kyslíkem nebo vodíkem
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Relativní hustota (vzduch=1): 0.51÷1.529


Plyny, technologie a služby pro svařování a řezání kovů (přehled)

Ochranné plyny pro svařování MIG/MAG

Ochranné plyny pro svařování TIG


Plyny a směsi Stargas mohou při vysokých koncentracích působit dusivě. Při vysokých koncentracích CO2 způsobuje náhlou, odlišnou změnu v oběhu krve. Doprovodnými příznaky jsou bolesti hlavy, nevolnost a zvracení. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu mobility anebo vědomí.


Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí uživatelé a zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování, manipulaci a použití těchto směsných plynů. Je nezbytné řídit se pokyny uvedených v bezpečnostních listech pro plyny a směsi řady Stargas.

Způsoby dodávky a služeb Stargas pro zákazníky SIAD zahrnují:

  • dopravu plynů v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nebo zkapalněných plynů do zásobníků;
  • projekty a instalaci systémů pro skladování a rozvody plynů vč. výroby vícekomponetních směsí u zakázníka prostřednictvím směšovacích zařízení (mixérů);
  • dodávku zařízení pro optimální používání plynů (redukční ventily, spořiče plynu, rychlospojky atp.);
  • podporu a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Plyny a směsi Stargas jsou dodávány:

  • v řadě produktů STARGON
  • v řadě produktů HELISTAR
  • v řadě produktů HYDROSTAR

Způsoby dodávky

Zásobovací systémy