Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

STARGAS (TM)

STARGASTM  je řada čistých plynů a směsí, vyvinutá společností SIAD, která zajišťuje vyšší výkon a produktivitu a také zlepšuje kvalitu svařovacích a řezacích procesů.

Díky více jak 90-letým zkušenostem ve svařovacích operacích získaných podporou svých zákazníků je společnost SIAD schopna vybrat nejlepší STARGASTM řešení pro každý proces svařování a pomáhat zákazníkům ve zvyšování efektivity jejich podnikání a dosažení konkurenční výhody.

Technické vlastnosti
Produkt: čistý argon, helium, oxid uhličitý a dusík ve vzájemné kombinaci nebo ve směsi s kyslíkem nebo vodíkem
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Relativní hustota (vzduch=1): 0.51÷1.529


Technical properties


STARGASTM může ve vysokých koncentracích způsobit dušení z nedostatku kyslíku. 
Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s těmito směsnými plyny a řídit se naším bezpečnostním listem pro plyny řady STARGASTM.

Způsoby dodávky STARGASTM a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

  • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nebo do zásobníků;
  • projekce a instalace systémů pro skladování a rozvody plynů vč. výroby vícekomponetních směsí u zakázníka prostřednictvím mixerů;
  • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
  • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Plyny a směsi STARGASTM jsou dodávány:

  • v řadě produktů STARGON
  • v řadě produktů HELISTAR
  • v řadě produktů HYDROSTAR

Způsoby dodávky