Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Trimethylamine

Trimetylamin, (CH3)3N, je bezbarvý, toxický, hořlavý, alkalický plyn se zápachem po rybách v nižších koncentracích a amoniakovým zápachem ve vyšších koncentracích.

Aplikace
Čistý trimetylamin se používá:

  • v různých chemických reakcích.

Kompatibilita materiálů 
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F; PTFE; PE; PVC. 
Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 59,11
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 2,087
Zápach: po rybách v nižších koncentracích a amoniakový ve vyšších koncentracích
CAS registrační číslo: 75-50-3