SIAD v České republice header

SIAD v České republice

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

SIAD in Czech Republic

SIAD Czech spol. s r.o. - sídlo společnosti

Prague Office Park II
K Hájům 2606/2b
CZ-155 00 Praha 5

Tel. +420 235097520
Fax +420 235097525
Email: siad@siad.cz
Web: www.siad.cz

Společnost SIAD S.p.A. vstoupila na český trh prostřednictvím obchodního zastoupení již v roce 1991, kdy byl zahájen prodej speciálních plynů, plynů pro elektroniku a kalibračních směsí. Krátce poté bylo započato s prodejem technických plynů pro svařování a řezání kovů, potravinářství, chemický průmysl, metalurgii. Postupně tak byla zvyšována naše účast a podíl na českém trhu. Tyto aktivity byly završeny založením dceřiné společnosti SIAD Technické plyny spol. s r.o. v lednu 1993. V únoru 2003 pak došlo ke změně názvu společnosti na SIAD Czech spol. s r.o. 

Z důvodu neustále rostoucího počtu zákazníků a s tím spojené stoupající poptávky po výrobcích a službách byl v roce 1998 uveden do provozu výrobní závod v Braňanech u Mostu s plnicí stanicí technických plynů a jednotkou na výrobu a plnění acetylénu společně s nezbytným technickým a administrativním zázemím. 
Velmi důležitým počinem pro další expanzi společnosti na trhu technických a medicinálních plynů v ČR i v evropském subregionu jihovýchodní Evropy v následujících letech bylo zahájení provozu plnicí stanice lahví a svazků lahví, výrobníku suchého ledu a kyslíkárny v Rajhradicích u Brna. Od podzimu roku 2005 sídlí v tomto výrobním závodě i logistické centrum společnosti, marketingové democentrum a obchodní kancelář pro Moravu. Od roku 2015 byla do provozu uvedena i samostatná plnírna speciálních plynů a směsí s certifikovanou laboratoří (2017). Od roku 2018 byla zprovozněna plnírna hélia a jeho směsí.

V současnosti společnost SIAD Czech spol. s r.o. dodává kompletní sortiment technických, medicinálních a speciálních plynů, kapalných plynů, plynných směsí, laserových směsí, přídavných zařízení, svařovacích materiálů a příslušenství, instaluje zásobníky pro skladování kapalných plynů, směšovací zařízení, kyslíkové hořáky, technologické celky, poskytuje poradenský a konzultační servis pro všechny oblasti aplikací. Společnost v současné době provozuje na 120 prodejních skladů a v České republice má přes 10 000 aktivních zákazníků.

Od roku 2002 je společnost SIAD Czech spol. s r .o. držitelem certifikátu managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 pro vývoj, výrobu, distribuci a prodej technických, speciálních a medicinálních plynů, pro instalace a servis zařízení, pro jejich využití a pro služby a poradenství v oboru. Koncem roku 2005 SIAD Czech obhájil v auditu certifikačního orgánu TÜV CZ zavedení a používání systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. V prosinci 2006 se SIAD stal držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a také osvědčení Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii. Od března 2015 jsou potravinářské plyny SIAD certifikovány v souladu dle ISO 22000:2005 (management jakosti potravin) a standardu HACCP (výroba potravinářských plynů). Od března 2017 je akreditována i zkušební laboratoř speciálních plynů dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.