Drobečková navigace

Vzduch header

Vzduch

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Vzduch

Technické vlastnosti

Produkt: směs N2 (dusíku) a O(kyslíku)
Relativní hustota (vzduch = 1): 1
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nevztahuje se


Technical properties

Vzduch se používá v následujících aplikacích:

  • dýchací přístroje;
  • plynová chromatografie;
  • atomová absorpce;
  • nulovací plyn v kalibraci přístrojů.

 

Vzduch je oxidační činidlo podporující hoření. Aby se zabránilo škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci se vzduchem a řídit se naším bezpečnostním listem pro vzduch.

Vzduch se odebírá z atmosféry aspiračním systémem. Prochází filtrací a čištěním, aby byl připraven k plnění do tlakových lahví a dodán našim zákazníkům.

Způsoby dodávky vzduchu a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

  • doprava v tlakových lahvích a svazcích tlakových lahví;
  • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
  • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
  • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Vzduch je rovněž možné dodávat:

  • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku
  • ve formě syntetického vzduchu

Způsoby dodávky