Xenon header

Xenon

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Xenon

Xenon, Xe, je bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý, inertní plyn.

Aplikace
Žárovky, lasery, měření průtoku krve mozkem, výzkum fyziky vysoce energetických částic, pohonná látka pro iontové propulzní motory (elektrické motory). 
Xenon umožňuje zvýšit účinnost RTG paprsků při snížené intenzitě záření; ve směsi s kyslíkem se používá ke zlepšení kontrastu v CT zobrazování při stanovení průtoku krve. Používá se ve výrobě vysoce intenzivních světelných zdrojů pracujících v ultrafialové oblasti.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F; PTFE; PVC; polykarbonáty; polyuretany.
Elastomery: Viton; Buna-N; Neopren.

Technické vlastnosti: 
Atomová hmotnost: 131.30
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 4,56
Zápach: žádný
CAS registrační číslo: 7440-63-3
Základní izotopy: 129, 131, 132
Kritická teplota: 289,75 K / 16,6°C
Kritický tlak: 58,4 bar
Bod varu: 164,55 K / -108,6°C
Bod tání: 161,15 K / -112°C

Xenon se používá v žárovkách. Jelikož k vytvoření stejného světelného výkonu je zapotřebí méně energie než u běžných žárovek, vlákno nemusí být tolik žhaveno a jeho životnost se prodlouží. Díky svým vysoce intenzivním světelným charakteristikám se xenon používá v oblasti letectví v zábleskových vodících světlech na sloupech podél přistávacích drah. Nejnovější inovací v automobilových předních světlometech jsou obloukové výbojové světlomety. 

Xenonové zábleskové lampy se používají v laserech k aktivaci nebo nastartování laserového světla. Ačkoli rychlý pokrok v laserové technologii v posledních dvou dekádách vyústil v řadu pulzních koherentních zdrojů záření v infračervené a viditelné části spektra, bylo v ultrafialové oblasti k dispozici jen málo komerčních vysoce výkonných zdrojů až do objevu excimerového laseru, který často používá k nastartování xenonový „záblesk“. Xenon a lasery nacházejí rovněž možné uplatnění v oblasti čištění odpadních vod generováním ultrafialového světla. Současné systémy jsou založeny na lampách se rtuťovými parami. 

Xenonové zábleskové lampy, které byly původně vyvinuté jako zdroj energie pro laserové paprsky, produkují více fotonů a vysílají je na energetických hladinách pětkrát i vícekrát intenzivnějších než rtuťové lampy. 

Xenon umožňuje získat lepší RTG paprsky při nižší intenzitě záření a ve směsi s kyslíkem se používá k zlepšení kontrastu v CT zobrazování a stanovení průtoku krve. 

Plazmové panelové displeje (PDP) používající xenon jako jeden z plnících plynů mohou brzy nahradit velké zobrazovací trubice v televizích a počítačových monitorech. Nástup HDTV spolu s plochými PDP panely slibuje revoluci v průmyslu televizí a počítačových displejů. 

Kapalný xenon byl navržen k použití v kalorimetru pro detekci subatomových částic. Tímto problémem se zabývá mnoho výzkumných pracovišť po světě. Jelikož hustota kapalného xenonu je asi 500x vyšší než běžných plynů používaných v detektorech částic a jeho atomy jsou tudíž těsněji napěchovány, slibuje tato technologie mimořádnou citlivost a přesnost až 10x vyšší než předchozí zařízení ve stanovení poloh částic. Během procesu detekce se xenon fakticky nespotřebovává, ale je recyklován, takže kromě požadavků na počáteční náplň jsou ztráty doplňováním u zařízení tohoto typu malé. 

Jednou z nejnovějších známých oblastí použití xenonu je letecký průmysl. I když to není nová myšlenka, použití xenonu jako pohonné látky v polohovacích pomocných raketách u družic nabralo v poslední době rychlý spád.

Tyto světlomety jsou daleko menší, jejich životnost je 6x delší a produkují bělejší světlo. Žárovky jsou malé – velikostí asi jako zápalka – obsahují xenon a dvě malé wolframové elektrody. 

Přeskokem přes mezeru mezi elektrodami vytváří elektřina velmi intenzivní bílé světlo. Díky malým rozměrům je velikost celé lampové sestavy redukována na rozměr kreditní karty. 

Výsledkem jsou lepší možnosti v aerodynamickém tvarování spolu s významně sníženou hmotností ve srovnání s běžně používanými skleněnými sestavami.