Zemni plyn header

Zemní plyn

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Zemni plyn

Zemní plyn je bezbarvá, hořlavá vysokotlaká plynná směs metanu, etanu, propanu a různých nečistot.

Aplikace
Čistý zemní plyn se používá:

  • pro standardizaci testování různých spalovacích procesů vyžadujících velké množství zemního plynu.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F, PTFE, FEP a PFA fluoropolymerní pryskyřice, Tefzel; Kynar; PVC. 
Elastomery: Kalrez; Viton; Buna-N, Neopren; polyuretany.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 17,66
Specifická hmotnost (vzduch = 1): nevztahuje se
Zápach: zemní plyn
CAS registrační číslo: 8006-14-2