Acetylene header

Acetilén

Acetilén

Kapcsolat generico

Kapcsolat

+36 (46) 501 130

 

siad@siad.hu

Acetylene

Az acetilén az iparosodás folyamatának egyik legfontosabb gáza. Már a század elejétől széles körben használták a különböző gyártási eljárásokban (a hegesztés és lángvágás területén) illetve a lakossági és tengeri világításban (például világítótornyok esetében). 
Szállítása éven keresztül komoly technikai problémákat vetett fel, gyúlékonysága és magas bomlási energiája miatt. 
A megoldást, melyhez a SIAD jelentős mértékben hozzájárult, a porózus masszák megjelenése jelentette.

Technikai jellemzők
Termék : acetilén
Kémiai összetétel : C2H2
Tisztaság: ≥ 99.0%
Vonatkoztatott sűrűsége (levegő = 1): 0.9
Jellemző : színtelen gáz 
Szag : éterhez hasonló, édeskés 
Gyúlékonysági határérték, oxigénnel keveredve : 2.0 ÷ 82%


Technikai jellemzők


Az acetilént számos iparágban használják különböző gyártási folyamatokban:

  • hegesztéshez és vágáshoz (autogén energia)
  • karbidlámpákhoz
  • világításra
  • fémek elemzéséhez abszorpciós spektrofotométerekkel.
Az acetilén igen gyúlékony és robbanékony, továbbá - magas koncentrációban - aszfixiát okozhat.

Ezek elkerülése érdekében a gyártóknak és a vásárlóknak is szigorú biztonsági előírásokat kell a szállítás, tárolás és alkalmazás során betartaniuk. További információkat a Biztonsági Adatlap tartalmaz.

Az acetilén előállítása a víz kalcium-karbiddal való reakcióba lépésén alapul.

Ez az exotermikus reakció nedves közegben jön létre, a hőfejlődés csökkentésére nagyobb mennyiségű vizet használnak.
Az acetilén keresztülhalad egy víztornyon, ahol lehűl és megtörténik az előtisztítás. Ezután tovább tisztítják, szárítják majd cilinderekbe sűrítik.

A SIAD vásárlóinak különféle szállítási opciókat és szolgáltatásokat kínál:

  • cilinderekben vagy cilinder-kötegekben történő szállítás
  • gáz disztribúciós rendszerek tervezése és kivitelezése
  • a gáz megfelelő felhasználását szolgáló berendezések forgalmazása
  • segítség és technikai tanácsadás a gáz használatához, disztribúciójához és szállításához.

Acetilén biztosítunk:

  • 2.6-os tisztaságban is.

 


Szállítási módok