REACH / CLP / BPD / SDS header

REACH / CLP / BPD / SDS

Kapcsolat generico

Kapcsolat

+36 (46) 501 130

 

siad@siad.hu

REACH / CLP / BPD / SDS

Mi a REACH?

A REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló EU szabályozás. 2007 június 1-jén lépett hatályba, célja a korábbi vegyi anyagokról szóló EU-s rendeletek ésszerűsítése és módosítása. A RAECh nagyobb felelősséget hárít az iparra, hogy kezeljék azon kockázatokat, melyek vegyi anyagaik jelentenek az emberi egészségre és a környezetre.

Elviekben a REACH minden vegyi anyagra vonatkozik: nem csak az ipari folyamatokban használt vegyi anyagokra, de vonatkozik a mindennapi életünkben használt egyéb anyagokra is, mint például tisztítószerek, festékek, valamint olyan tárgyak, mint a ruházat, bútorok, elektromos készülékek.

A rendelet magyarul az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapjáról elérhető:
http://www.okbi.hu/index.php/hu/reachmagyarul

Mi a CLP?

A CLP (European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances) EU-s szabályozás a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról. A jogszabály az egész EU-ban új rendszert vezet be a vegyi anyagok osztályozásában és címkézésében az ENSZ GHS (Globally Harmonised System) rendszere alapján.

A CLP a vegyi anyagok és keverékek veszélyeiről szól, valamint arról hogyan történjen a tájékoztatás. Az ipar feladata, hogy a forgalomba hozatal előtt megállapítsa, mely anyagok és keverékek veszélyesek, és az azonosított veszélyeket megfelelően osztályozza. Abban az esetben, ha egy anyag vagy keverék veszélyes, megfelelő címkével kell ellátni annak érdekében, hogy azzal dolgozók és a fogyasztók ismerjék a hatásait még a felhasználás előtt.

A rendelet magyarul az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapjáról elérhető:
http://www.okbi.hu/index.php/hu/ghs-jogszabalyok

Mi a BPD?

Az Európai Parlament és Tanács 98/8/EC számú direktívája szabályozza a biocid anyagok forgalomba hozatalát szabályozza 1998 óta. A direktívának megfelelően a tagállamoknak át kellett ültetniük ezen szabályokat a nemzeti jogba.

Az irányelv célja, hogy harmonizálja a biocid termékek és hatóanyagok európai piacát. Ugyanakkor célja az emberi élet, az állatok és a környezet magas szintű védelemének biztosítása.

The A rendelet magyarul az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapjáról elérhető: 
http://www.okbi.hu/index.php/hu/biocidok

Mi az SDS?

A biztonsági adatlap (angol rövidítése SDS) összefoglalja a legfontosabb információkat a kémiai biztonsági értékelésből, melyet a cégek a szállítói láncon keresztül kapnak meg a REACh szabályozásnak megfelelően. Az expozíciós forgatókönyvben megtalálható, mely felhasználásokra vonatkozik. Ha az Ön vagy ügyfele alkalmazása benne van az expozíciós forgatókönyvben, ott megtalálhatja a biztonságos használat feltételeit.

Miden alkalommal, amikor biztonsági adatlap szükséges, abban tájékoztatni kell az ügyfeleket a veszélyekről, a biztonságos használat feltételeiről, valamint a megfelelő kockázatkezelési tanácsokról.

A REACh jogszabály II. melléklete részletesen meghatározza a biztonsági adatlapok tartalmát, mely elérhető magyarul az OKBI honlapjáról: 
http://www.okbi.hu/images/reach/453_2010_eu.pdf