Nawigacja okruszkowa

Acetylene header

Acetylen

Acetylen

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Acetylene

Acetylen jest gazem , który w dużej mierze przyczynił się do rozwoju przemysłu; od początku wieku był powszechnie stosowany w działalności produkcyjnej (spawania gazowego) oraz w dziedzinie oświetlenia cywilnego i morskiego (reflektory) 
Jego transportowanie/przewożenie, z powodu jego wysokim poziomem łatwopalności i skłonnością do wybuchu, było najbardziej poruszaną kwestią techniczną od lat.
Rozwiązaniem tego problemu, w którym dużą rolę odegrał SIAD, jest masa porowata.

Właściwości Techniczne 
Produkt: acetylen
Wzór chemiczny: C2H2
Poziom czystości : ≥ 99.0% 
Gęstość względna (powietrze = 1) : 0.9 
Postać : gaz bezbarwny
Zapach : eteryczny, słodkawy 
Granica palności w powietrzu : 2.0 ÷ 82%


Właściwości Techniczne


Acetylen jest używany w wielu różnych zastosowaniach i gałęziach przemysłu, w tym m.in. do:

  • spawania i cięcia (spawanie gazowe)
  • produkcji sadzy lampowej
  • cięcia gazowego
  • analizy metali za pomocą spektrofotometrii absorpcyjnej atomowej.

Acetylen jest łatwo palny i wybuchowy. Ponadto, w wysokich stężeniach ma działanie duszące.

Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z acetylenem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla acetylenu.

Produkcja acetylenu wykorzystuje reakcję wody z węglikiem wapnia.

Ta egzotermiczna reakcja występuje w tzw. generatorach mokrych, które pracują z nadmiarem wody w celu wchłonięcia ciepła generowanego podczas tej reakcji.
Po opuszczeniu generatora acetylen przepływa przez wodną kolumnę przemywającą, w której zostaje schłodzony i wstępnie oczyszczony; następnie przechodzi on właściwy proces oczyszczania i proces suszenia, po czym – na koniec – zostaje sprężony do butli.

Opcje dostawy acetylenu oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

  • transport w butlach i pakietach butli
  • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
  • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
  • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Acetylen może również być dostarczany:

  • w klasie czystości 2.6.

 


Sposoby realizacji dostaw