Hydrogen fluoride header

Fluorowodór

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Hydrogen fluoride

Fluorowodór, HF, jest bezbarwnym, toksycznym i korozyjnym gazem niepalnym, wysyłanym przy standardowym ciśnieniu pary 0,6 psig (2,1 kPa) i temperaturze 70°F (21°C).

Zastosowania
Fluorowodór jest używany w przemyśle półprzewodnikowym:

  • do trawienia tlenków naturalnych na płytkach krzemowych.

Kompatybilność materiałowa
Metale: Stal nierdzewna; monel.
Plastiki: Kel-F; żywice PTFE (politetrafluoroetylenowe), FEP (fluorowane etylenowo-propylenowe) i PFA (perfluoroalkoksylowe); PVDF (polifluorek winylidenu).
Elastomery: Viton.

Właściwości techniczne
Masa cząsteczkowa: 20
Ciężar właściwy (powietrze = 1): 0,7
Zapach: Ostry, podrażniający
Nr rejestrowy CAS: 7664-39-3