Nawigacja okruszkowa

Helium header

Hel

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Helium

Hel jest drugim najlżejszym pierwiastkiem gazu po wodorze: najmniejsze cząsteczki molekularne mają najniższy punkt wrzenia ze wszystkich pierwiastków.
Hel jest obecny w atmosferze w stężeniu ok. 5 cząsteczek na milion. Z powodu niskiego stężenia, ekstrakcja z powietrza jest niepraktyczna. Na szczęście niektóre odnalezione naturalne złoża, okazały się zawierać znaczne ilości helu. W związku z tym, wszystkie wprowadzane na rynek gazy helu są uzyskiwane z naturalnych złoży, niewielka część z nich zawiera hel w koncentracji powyżej 0.3 procent w objętości. Większość helu na świecie pochodzi z naturalnych złóż gazu odkrytych w górzystych obszarach stanu Teksas, Oklahoma, Kansas i na wschodniej stronie Gór Skalistych.

Właściwości techniczne
Produkt: hel
Wzór chemiczny: He
Poziom czystości: ≥ 99.998%
Gęstość względna (powietrze = 1) : 0.138 
Postać: gaz bezbarwny
Zapach: gaz bezwonny 
Granica palności w powietrzu: niepalny
Inne właściwości: nietoksyczny, chemicznie obojętny, słabo rozpuszczalny w wodzie, o dużej zdolności przewodzenia ciepła (pięć razy większa niż w wodzie). Po poddaniu działaniu promieniowania, nie stają się radioaktywne; to utrzymuje ciecz poniżej zera absolutnego, więc jest to najzimniejsza znana substancja.


Właściwości Techniczne


Hel jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Fabrykacja metali
Hel jest używany w fabrykacji metali:

 • do tworzenia osłony gazu obojętnego oraz do zapobiegania utlenianiu podczas spawania takich metali, jak aluminium, stal nierdzewna, miedź i stopy magnezu.

Przemysł lotniczy i astronautyczny
Hel jest używany w przemyśle lotniczym i astronautycznym:

 • jako paliwo do aerostatów i balonów.

Produkcja półprzewodników
Hel jest używany w przemyśle półprzewodnikowym:

 • do zapewnienia atmosfery ochronnej dla rozwijających się kryształków germanu i silikonu przeznaczonych do tranzystorów i laserów.

Przemysł elektroniczny
Hel jest używany w przemyśle elektronicznym:

 • do zapewnienia atmosfery kontrolowanej do produkcji urządzeń półprzewodnikowych
 • do zapewnienia zaawansowanej przewodności cieplnej.

Inne zastosowania
Inne ważne zastosowania helu:

 • produkcja włókien światłowodowych używanych w kablach telekomunikacyjnych
 • w przetwórstwie chemicznym – jako gaz nośny, ułatwiający analizę czystości i składu substancji chemicznych w oparciu o chromatografię
 • wykrywanie przecieków – lub weryfikowanie ich braku – w układach ciśnieniowych lub próżniowych, a także do wykonywania prób szczelności rurociągów
 • w nurkowaniu głębokowodnym jako gaz nośny dla tlenu, w celu ułatwienia respiracji jako składnik syntetycznych mieszanin do oddychania, używanych przez nurków głębokowodnych biorących udział w badaniach naukowych, pracach poszukiwawczych oraz w eksploatacji przybrzeżnomorskich złóż ropy i gazu.

Chociaż hel jest nietoksyczny, to jednak w wysokich stężeniach ma działanie duszące.
Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z helem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla helu.

Opcje dostawy helu oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i samochodach cysternach
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Hel może również być dostarczany:

 • w klasach czystości 5.5 - 6.0
 • w mieszaninach spawalniczych o różnych proporcjach
 • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie).

Sposoby realizacji dostaw