Krypton header

Krypton

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Krypton

Krypton (Kr) jest bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym gazem obojętnym.

Zastosowania 
Używane w produkcji żarówek żarnikowych i świetlówek, laserów oraz okien o wysokiej sprawności cieplnej.

Kompatybilność materiałowa 
Metale: Mosiądz; stal nierdzewna; stal węglowa; aluminium; cynk; miedź; monel.
Plastiki: Kel-F; żywice PTFE (politetrafluoroetylenowe), FEP (fluorowane etylenowo-propylenowe) i PFA (perfluoroalkoksylowe); Tefzel; Kynar; PCW; poliwęglan.
Elastomery: Kalrez; Viton; kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy; neopren; poliuretan.

Właściwości techniczne
Masa cząsteczkowa: 83,80
Ciężar właściwy (powietrze = 1): 2,899
Zapach: Bezwonny
Nr rejestrowy CAS: 7439-90-9
Temperatura przemiany: 209,35 K / -63.8 °C
Ciśnienie krytyczne: 54,9 bar
Temperatura wrzenia: 120,25 K / -152,9 °C
Temperatura topnienia: 116,55 K /-156,6 °C

Szacuje się, iż 30 procent sprzedawanych w Anglii i Niemczech okien o wysokiej sprawności cieplnej jest wypełnionych kryptonem. Użycie kryptonu w oknach o wysokiej sprawności cieplnej (jako zamiennika powietrza lub argonu) pomaga zwiększyć wartość „R”, wymaganą w celu osiągnięcia nowych celów w zakresie wydajności energetycznej. W zależności od zastosowania, argon jest niekiedy mieszany z kryptonem, a ponadto występują systemy specjalne, które wymagają dodania mniej więcej 10 procent tlenu do kryptonu.

Lasery wykorzystują krypton w celu zapewnienia pożądanej optycznej długości fali, zależnie od zastosowania lasera. Krypton jest zawsze mieszany z halogenem, typowo z fluorem, w celu uzyskania pożądanych właściwości. Lasery tego rodzaju nazywane są laserami ekscymerowymi.

Niektóre firmy z sektora badań kosmicznych eksperymentalnie używają kryptonu jako paliwa do silników z napędem jonowym, chociaż lepsze osiągi zapewnia ksenon. Wybór paliwa napędowego do silników elektrycznych opiera się często na kompromisie pomiędzy kosztem i sprawnością, gdyż cena ksenonu jest zazwyczaj dziesięciokrotnie wyższa niż cena kryptonu.

Krypton jest niekiedy używany w nierozbieralnych reflektorach halogenowych, które generują nawet dwa razu więcej światła aniżeli standardowe reflektory z żarówkami żarnikowymi.

Nierozbieralne reflektory halogenowe zwiększają strumień świetlny świateł drogowych nawet do światłości 150 000. Specyfikacja dla świateł mijania pozostają bez zmian, w zakresie światłości od 8000 do 20 000 dla jednego reflektora. Zaletą halogenu jest fakt, iż zapewnia on znacznie więcej światła przy zużyciu tej samej ilości prądu, a w rzeczywistości obniża zużycie energii w razie utrzymania takiej samej światłości jak w przypadku reflektora niehalogenowego.
Żarówki halogenowe są w rzeczywistości żarówkami żarnikowymi z kilkoma drobnymi różnicami, dzięki czemu ich żarniki palą się z wyższą temperaturą i tym samym zapewniają jaśniejsze światło.
Żarnik żarówki halogenowej pali się z większą ciepłotą, gdyż jest nieznacznie cieńszy, co zwiększa jego wydajność i pozwala mu wytworzyć bardziej intensywne i „bielsze” światło niż „żółte” światło żarówek żarnikowych.
Żarniki halogenowe żarówek obu rodzajów są umieszczone w atmosferze gazu obojętnego: argonu lub azotu, bądź mieszaniny obu. Tymczasem nowsze żarówki zawierają mniej więcej 1% gazu halogenowego (bromu, chloru, fluoru, jodu lub astatu) oraz znaczą ilość kryptonu.
Krypton zazwyczaj zwiększa ciśnienie w żarówce, co przyczynia się do opóźnienia odparowywania żarnika, zaś materiał halogenowy w atmosferze żarówki inicjuje cykl „przemywania”, łącząc się z odparowanym wolframem i osadzając go na żarniku. Niestety, ten cykl nie jest ciągły.
Wolfram nie zostaje osadzony dokładnie w tym samym miejscu, w którym odwarstwił się, co oznacza, iż w końcu niektóre punkty na żarniku stają się cieńsze i ostatecznie ulegają uszkodzeniu. Zastosowanie i koncepcja są takie same dla żarówek stosowanych w obiektach mieszkalnych, przykładowo serii „Watt Miser” firmy GE.
Typowe składniki mieszaniny – oprócz argonu, kryptonu i azotu – to bromek metylu, bromek metylenu, bromowodór i jodek metylu, które zapewniają niezbędny składnik halogenowy.