Nawigacja okruszkowa

Porowata masa header

Porowata masa

Porowata masa

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Porowata masa

Wysoce łatwopalny gaz acetylen, jest związkiem endotermicznym, który może rozkładać się bardzo gwałtownie kiedy występuje w postaci ciekłej lub w stanie gazowym pod ciśnieniem. Jeśli acetylen jest skompresowany do około 1,5 bar i następnie poddany mechanicznemu lub termicznemu szokowi, może to spowodować rozpad na węgiel i wodór, co przebiega bardzo gwałtownie i przy wielkim uwolnieniu energii. Z tego powodu acetylen nie może być przechowywany i transportowany w stanie skompresowango gazu w butlach. Zamiast tego, wykorzystuje się jego wysoki stopień rozpuszczalności w niektórych rozpuszczalnikach takich jak aceton i dimetyloformamid, do przechowywania w butlach wypełnionych obojetną masą: wypełniającą masą porowatą.

Subtelna struktura komórkowa masy, impregnowanej rozpuszczalnikiem w starannie odmierzonych ilościach, oferuje olbrzymia powierzchnię kontaktu gazu z rozpuszczalnikiem, przez którą acetylen jest absorbowany i gwałtownie uwalniany w sposób zupełnie bezpieczny.

Pod koniec dziewiętnastego wieku, stosowano różne substancje jako materiały absorbcyjne, jak wegiel, ziemię okrzemkową, torf, pumeks, azbest i niektóre włókna roślinne jak odpad celulozy i kapok w stanie sypkim. Później, we wczesnych latach dwudziestego wieku, aby przygotować materiał chłonny bardziej zwarty i mechanicznie wytrzymały, zostały zaproponowane inne preparaty wiążące, jak: wapno, cement i inne.