Neon header

Neon

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Neon

Neon (Ne) jest bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym gazem obojętnym.

Zastosowania
Neon, powszechnie znany jako wypełniacz w kolorowych reklamach neonowych, zamieszczanych na zewnątrz budynków, jest również stosowany w lampach żarowych, przyrządach wskazujących, do regulacji napięcia, a także jako składnik mieszanin gazów używanych w laserach.

Kompatybilność materiałowa
Metale: Mosiądz; stal nierdzewna; stal węglowa; aluminium; cynk; miedź; monel.
Plastiki: Kel-F; żywice PTFE (politetrafluoroetylenowe), FEP (fluorowane etylenowo-propylenowe) i PFA (perfluoroalkoksylowe); Tefzel; Kynar; PCW; poliwęglan.
Elastomery: Kalrez; Viton; kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy; neopren; poliuretan.

Właściwości techniczne
Masa cząsteczkowa: 20,18
Ciężar właściwy (powietrze = 1): 0,696
Zapach: Bezwonny
Nr rejestrowy CAS: 7440-01-9
Główne izotopy: 20, 21 i 22
Temperatura przemiany: 44,45 K / -228.7°C
Ciśnienie krytyczne: 27,2 bar
Temperatura wrzenia: 27,25 K / -245,9°C
Temperatura topnienia: 24,35 K / -248,8°C

Neon, powszechnie znany jako wypełniacz w kolorowych reklamach neonowych, zamieszczanych na zewnątrz budynków, jest również stosowany w lampach żarowych, przyrządach wskazujących oraz do regulacji napięcia. W połączeniu z innymi gazami szlachetnymi, neon jest coraz częściej stosowany w świetlówkach specjalnych.
Jest on również używany w mieszaninach do komór iskrowych, stosowanych w badaniach nad cząstkami atomowymi.

W porównaniu do innych niskotemperaturowych cieczy kriogenicznych, ciekły neon wyróżnia się kilkoma unikalnymi właściwościami – między innymi, jego ciepło utajone parowania jest niemal dwukrotnie większe niż helu oraz 20-krotnie większe niż wodoru. Ponadto cechuje go największy stosunek gazu do cieczy spośród wszystkich gazów atmosferycznych, wynoszący 1445:1, co oznacza, iż z jednego litra cieczy można uzyskać 1445 litrów gazu (przy temperaturze pokojowej). W programie badań kosmicznych ciekły neon jest używany jako czynnik chłodzący do ultraczułych urządzeń służących do obrazowania i detekcji w podczerwieni.