Nawigacja okruszkowa

Powietrze header

Powietrze

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Powietrze

Właściwości techniczne produktu: mieszanina N2 i O2
Gęstość względna (powietrze = 1): 1
Wygląd: gaz bezbarwny
Zapach: gaz bezwonny
Granica zapłonu: nie dotyczy


Właściwości Techniczne


Powietrze jest używane w następujących zastosowaniach:

  • oddychanie
  • chromatografia gazowa
  • absorpcja atomowa
  • gaz zerowy do kalibracji przyrządów.

 

Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z powietrzem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla powietrza.

Powietrze jest pobierane z atmosfery poprzez układ aspiracyjny. Następnie zostaje ono poddane filtracji i oczyszczeniu, po czym może być wtłaczane do butli i dostarczane do naszych klientów.

Opcje dostawy powietrza oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

  • transport w butlach i pakietach butli
  • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
  • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
  • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Powietrze może również być dostarczane:

  • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie).

Sposoby realizacji dostaw