Czynnik chłodniczy header

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy

Contattaci refrigeranti

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: refrigeranti@siad.eu

Navigation Menu

Czynnik chłodniczy

SIAD oferuje różne rodzaje czynników chłodniczych wykorzystywanych jako płyn w cyklach chłodniczych, w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Chłód, skuteczność, ochrona środowiska oraz bogata oferta to kluczowe pojęcia wyróżniające czynniki chłodnicze SIAD.

Czynnik chłodniczy SIAD gwarantuje prawidłowe działanie instalacji przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, a także oszczędności energetycznej. Firma SIAD od zawsze jest zaangażowana w ochronę środowiska, więc poza tradycyjnymi hydrofluorowęglowodorami (HFC) proponuje bardziej zrównoważone rozwiązania: nowe mieszanki o niskim poziomie GWP, na bazie hydrofluoroolefinu (HFO), oraz naturalne czynniki chłodnicze.

Czynnik chłodniczy SIAD jest zazwyczaj dostarczany w następujących formatach:

  • butle zwrotne 12,5 l (wyposażone w zawór poboru fazy gazowej)
  • butle zwrotne 40 litrów (wyposażone w zawór poboru fazy gazowej i płynnej)
  • butle 950 l (wyposażone w dwa zawory).

Podstawowe produkty są również dostępne w małych pojemnościach “FreeCold”, sprzedawanych z możliwością uzupełniania:

  • Butle FreeCold 12 l
  • Butelki FreeCold Nano o pojemności 1 litra, sprzedawane w sześciopaku
  • Butelki FreeCold 5 l do R1234yf.

CZYNNIKI CHŁODNICZE FLUOROWANE I NATURALNE

SIAD oferuje gamę czynników chłodniczych fluorowanych na bazie HFC i HFO. Stosowane obecnie czynniki chłodnicze HFC (wodorofluorowęgiel) nie zawierają chloru i mają zerowy wskaźnik niszczenia ozonu (ODP), niemniej stanowią poważne zagrożenie przyczyniając się do globalnego ocieplenia (GWP).
Naturalne czynniki chłodnicze SIAD to prawdziwa zielona alternatywa dla F-gazów, nie tylko ze względu na wysokie parametry energetyczne i dostępność, ale przede wszystkim z uwagi na bardzo niską szkodliwość dla środowiska. Stąd obecnie powrót do naturalnych czynników chłodzących, takich jak:

ZANIECZYSZCZONE CZYNNIKI CHŁODNICZE

Stosowanie zanieczyszczonych czynników chłodniczych może zasadniczo grozić:

  • zmianą właściwości termodynamicznych ze skutkiem dla wydajności;
  • zmianami chemiczno-fizycznymi z możliwością oddziaływania na ciśnienie i materiały, czyli na bezpieczeństwo, prowadząc nawet do problemów związanych z toksycznością, w przypadku uwolnienia do środowiska.

Wszystkie zmiany w składzie czynników chłodniczych prowadzą ostatecznie do obniżenia wydajności, trwałości i bezpieczeństwa systemu.


Scarica il modulo DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS)