Gazy spożywcze header

Gazy spożywcze

Gazy spożywcze

Contattaci food

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: foodandbeverage@siad.eu

DISCOVER OUR FOOD AND BEVERAGE APP

Navigation Menu

GAZY SPOŻYWCZE

SIAD oferuje gazy spożywcze, technologie i usługi wysokiej jakości, gwarantujące pełne bezpieczeństwo artykułów spożywczych, dzięki zastosowaniu skutecznych i innowacyjnych rozwiązań. Gazy spożywcze SIAD są stosowane w różnych procesach produkcyjnych w przemyśle spożywczym i posiadają certyfikaty, zgodnie z normą UNI EN ISO 22000:2005 oraz standardem FSSC 22000:2010.

W zależności od rodzaju zastosowania gazy spożywcze SIAD mogą być wykorzystywane jako dodatki, środki wspomagające w procesach oraz składniki, nie naruszając właściwości organoleptycznych, innowacyjnych i jakościowych.

Główne gazy wykorzystywane w przemyśle spożywczym to dwutlenek węgla, azot, argon i tlen, które pomagają zachować właściwości organoleptyczne produktów, przedłużyć ich termin przydatności do spożycia, a tym samym podnieść sprzedawalność artykułów. Gazy spożywcze SIAD pozwalają więc na:

  • optymalizację cykli produkcyjnych, zwiększając wielkości
  • rozszerzenie zasięgu terytorialnego i zdolności dystrybucyjnej
  • ograniczenie kosztów i strat spowodowanych odpadami produkcyjnymi

LINIE I USŁUGI GAZU SPOŻYWCZEGO

Gaz spożywczy z linii Foodline® odpowiada na wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jakości określone przepisami prawa. Przykładem może być dwutlenek węgla, dostarczany do gazowania napojów jako usługa Happydrink®, z przeznaczeniem dla rynku cateringu zbiorowego oraz iSpring, do nasycania w warunkach domowych wody i napojów. Z kolei Aroma+ pozwala zachować aromat, smak i pierwotny wygląd produktów spożywczych.

Firma SIAD była jednym z pierwszych przedsiębiorstw branży gazowej, które uzyskały certyfikaty dla produkcji gazu spożywczego, stanowiące światowy punkt odniesienia w rozumieniu higieny i bezpieczeństwa:

  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), metoda autokontroli higienicznej w celu ochrony zdrowia konsumenta. W oparciu o taką metodę wszystkie fazy, począwszy od produkcji artykułów spożywczych po sprzedaż dla klienta końcowego, zostały poddane uważnej analizie, w celu określenia najbardziej ryzykownych aspektów z punktu widzenia higieny produktu, a następnie podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych.
  • ISO 22000, podstawowy standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem w branży przemysłowej. Norma ta pozwala wszystkim przedsiębiorstwom uczestniczącym w łańcuchu produkcyjnym precyzyjnie określić ryzyko, na jakie są one narażone, a następnie skutecznie nim zarządzać.
  • FSSC 22000, schemat certyfikacyjny, skierowany szczególnie do producentów rolno-spożywczych, pomagający w spełnieniu standardów bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych, w całym łańcuchu dostaw. Standard FSSC został przyjęty przez GFSI (Global Food Safety Initiative) i stanowi dla producentów rolno-spożywczy odpowiednik standardów technicznych BRC Food (British Retail Consortium) oraz IFS (International Food Standard), stosowanych przez GDO.