iSpring header

iSpring

Contattaci food

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: foodandbeverage@siad.eu

DISCOVER OUR FOOD AND BEVERAGE APP

iSpring header

iSpring to nowa marka firmy SIAD, wprowadzona dla usługi dostaw dwutlenku węgla przeznaczonego do kontaktu z żywnością – E290 – używanego do karbonatacji wód i napojów w gospodarstwach domowych.

iSpring umożliwia „napełnianie” wszystkich tych małych gadżetów, które są używane do karbonatacji wód w warunkach domowych, przy czym znajduje także zastosowanie w domowych instalacjach dostaw napojów, tzw. pubach domowych (linie rozlewnicze piwa instalowane w mieszkaniach) oraz w akwariach.

Dla wszystkich ww. zastosowań spełnione są najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa; zastosowane zbiorniki, materiały oraz metody napełniania gwarantują najwyższą jakość gazu rozpuszczanego w wodzie i napojach.

iSpring obsługuje całość zróżnicowanych wymagań klientów domowych w zakresie karbonatacji wód i napojów, sprawdzając się szczególnie w następujących zastosowaniach:
 

 • Małe instalacje karbonatacji wód
 • Domowe linie rozlewnicze i tzw. puby domowe
 • Akwaria.

Butle wykorzystywane w usłudze iSpring zawierają sprężony gaz, w związku z czym muszą być transportowane i obsługiwane z najwyższą ostrożnością. Ponadto, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek.

 • Wkład może być stosowany wyłącznie w systemach przeznaczonych do karbonatacji napojów.
 • Wkład musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
 • Wkład musi być przechowywany z dala od światła słonecznego i innych źródeł ciepła.
 • Uważać, aby wkład nie został uderzony, wgnieciony lub uszkodzony w inny sposób.
 • Jeżeli okaże się, iż wkład jest wadliwy, to nie należy go używać, lecz odesłać do autoryzowanego dealera.

Butle wykorzystywane w usłudze iSpring zawierają dwutlenek węgla przeznaczony do kontaktu z żywnością (E290); przy wysokich stężeniach ten gaz ma działanie duszące. Aby zapobiec tym potencjalnie szkodliwym skutkom, pojemnik winien być przechowywany w miejscu o dobrej wentylacji, a ponadto nie należy wdychać dwutlenku węgla. Firma SIAD prosi również o zapoznanie się z kartami MSDS przygotowanymi dla dwutlenku węgla.

W celu uzyskania dostępu do bazy danych arkuszy bezpieczeństwa firmy SIAD należy kliknąć tutaj. 

Dostawy iSpring: butle do ponownego napełniania/wkłady zawierające odpowiednik 450 g lub 1 kg dwutlenku węgla E290, przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

Usługa jest przeznaczona dla ściśle określonego grona klientów, a mianowicie tych, którzy używają domowych systemów do karbonatacji wód, napojów i akwariów. Jej najważniejsze zalety to:

 • Maksymalne bezpieczeństwo i higiena żywności
 • Łatwość obsługi i zarządzania
 • Szybkość i wygoda usługi ponownego napełniania


Usługa ponownego napełniania

Kluczowym elementem iSpring jest usługa ponownego napełniania, dostępna na terenie całych Włoch, która wyróżnia się bardzo krótkim czasem pomiędzy odbiorem butli pustych i dostawą pełnych.
Butle są napełniane w dedykowanym zakładzie z wykorzystaniem kalibracji cyfrowej, zaś cały proces przebiega zgodnie z unormowaniami HACCP.
Na butlach zamieszczony został bezpłatny numer infolinii, dostępnej w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy też problemów z ustaleniem adresu najbliższego centrum napełniania.


Butle/wkłady

Butle używane w usłudze iSpring są wykonane z aluminium przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Zawór śrubowy jest mosiężnym zaworem ciśnienia resztkowego. Te materiały gwarantują absolutne bezpieczeństwo higieniczne, oczywiście pod warunkiem zastosowania odpowiedniego gazu (dwutlenek węgla E290, przeznaczony do kontaktu z żywnością).

Z kolei butle żelazne jednokrotnego użytku są podatne na korozję wewnętrzną (co prowadzi do emisji substancji żelazawych) w razie napływu wilgoci do wnętrza butli wskutek braku śruby zabezpieczającej. 

Oprócz udzielenia konsumentowi wiążącej gwarancji odnośnie do higieny, opakowanie butli poświadcza pełną zgodność z normami HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points; analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) (art. 3 D.L. 155 z 26 maja 1977 r. stanowi, iż osoba prowadząca działalność w zakresie produkcji żywności musi zidentyfikować te etapy procesu, które mogą mieć krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa artykułów żywnościowych, a ponadto jest zobowiązana do zagwarantowania, iż odpowiednie procedury bezpieczeństwa zostały zastosowane oraz są utrzymywane i aktualizowane).

Typologia zawartego w niej gazu oraz środki ostrożności dotyczące obsługi, podane w języku włoskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, holenderskim i niemieckim, są zamieszczone na opakowaniu. Etykiety zamieszczane na butlach, wymagane w myśl prawa, zawierają szczegółowe informacje (podane w kilku językach) na temat unormowań dotyczących użytkowania butli H2O, w odniesieniu do typologii znajdującego się w nich gazu.

Etykiety zawierają także bezpłatny numer infolinii, dostępnej w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy też problemów z ustaleniem adresu najbliższego centrum napełniania butli iSpring.

Oferta obejmuje:

 • chromowana mosiężna nakrętka połączeniowa wraz z dedykowaną uszczelką przeznaczoną do kontaktu z żywnością; ten zestaw służy do modyfikacji dołączonego reduktora ciśnienia w sposób umożliwiający jego użycie z butlą iSpring;
 • reduktor ciśnienia 8500 nL/h ACME21 - 6/4,0 bar manometr przedni/radialny z obrotowym wylotem gazu 4/6 mm.

Charakterystyka dostarczanego gazu

Produkt: Dwutlenek węgla, E290, do zastosowań żywnościowych
Poziom czystości: 99%
Wygląd: gaz bezbarwny
Zapach: gaz bezwonny
Łatwopalność w powietrzu: łatwo palny

Charakterystyka butli 

Dla usługi iSpring przewidziano dwa rodzaje butli, zawierające 450 g i 1 kg dwutlenku węgla. Najważniejsze informacje na ich temat zostały podane poniżej.

Butle na dwutlenek węgla o pojemności 450 g

 • Materiał: Stop aluminium AA6061 T6
 • Pojemność wody (min.): 0,605 l
 • Masa własna: 0,66 kg
 • Masa gazu: 0,451 kg
 • Średnica zewnętrzna korpusu: 60 mm
 • Wysokość całkowita: 332 mm
 • Gwint: M18 X 1,5
 • Ciśnienie próbne (min.): 250 bar
 • Ciśnienie rozerwania (min.): 397 bar 

 

Butle na dwutlenek węgla, 1 kg

 • Materiał: Stop aluminium AA6061 T6
 • Pojemność wody (min.): 1,34 l
 • Masa własna: 1,40 kg
 • Masa gazu: 1 kg
 • Średnica zewnętrzna korpusu: 90 mm
 • Wysokość całkowita: 330 mm
 • Gwint: M18 X 1,5
 • Ciśnienie próbne (min.): 250 bar
 • Ciśnienie rozerwania (min.): 400 bar