Medical gases header

Gazy medyczne

Gazy medyczne

Skontaktuj się z nami farmacovigilanza

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

 

Pharmacovigilance (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Medical gases

Dostawy gazów medycznych są zintegrowane z dedykowanymi dystrybucyjnymi systemami pod klucz.

To jest pole, w którym SIAD skonsolidował know-how z rozwojem usług i rozwiązań, w celu zagwarantowania maksimum bezpieczeństwa i wydajności w zarządzaniu dostawami gazu.

Oferta SIAD jest ponadto wzmocniona poprzez ścisłą współpracę z firmami należących do grupy Medical Division jak Magaldi Life i Medigas, specjalizujących się w opiece domowej terapia tlenem i SIAD Healthcare.