LAT calibration mixtures header

Mieszanki kalibracyjne LAT

Mieszanki kalibracyjne LAT

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Navigation Menu

Mieszaniny LAT

Akredytowane Laboratorium Kalibracji, Centrum LAT nr 143 powstało w 2001 na bazie Laboratorium Badawczego SIAD oraz kilkudziesięcioletnich doświadczeń i wiedzy zgromadzonej przez przedsiębiorstwo na polu opracowywania i analizy mieszanin wykorzystywanych w metrologii. Mieszaniny z certyfikatem Accredia del Centro LAT to nieodzowny produkt dla tych podmiotów, które chcą zagwarantować prawidłowy łańcuch spójności pomiarowej w odniesieniu do własnych pomiarów: ośrodki kalibracji, laboratoria testowe, przedsiębiorstwa z branży ochrony środowiska i sanitarnej oraz każdy system działający w oparciu o gwarancję jakości. Accredia to jedyny organ krajowy, autoryzowany przez państwo do prowadzenia działalności akredytacyjnej, a wyniki pomiarów i kalibracji przeprowadzanych przez laboratorium cieszą się uznaniem międzynarodowym, dzięki porozumieniom o wzajemnym uznawaniu, zawartym między organami akredytacyjnymi. Produkowane przez Ośrodek LAT SIAD mieszaniny LAT oraz przeprowadzane tam kalibracje są spójne pomiarowo z próbnikami układu SI oraz z jednostkami miar, tym samym są uznawane na poziomie międzynarodowym. Ponadto laboratorium uzyskało akredytację jako Producent Materiałów Referencyjnych RMP nr 143. Ośrodek LAT oraz Producent RMP to owoc ewolucji i doskonalenia procedur opracowywania mieszanin kalibracyjnych SIAD.

Ośrodek LAT SIAD posiada akredytacje dla następujących norm:

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dotyczącej kalibracji mieszanin gazów i przyrządów do pomiaru analitycznego, przeprowadzanej metodą grawimetryczną i analityczną (od 2001).

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17034 dotyczącej produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia (od 2005 roku).

Dzięki tym akredytacjom SIAD może produkować:

 • Mieszaniny gazowe kalibrowane metodą grawimetryczną, zgodnie z normą ISO 6142-1 i weryfikowane metodą analityczną; chodzi o mieszaniny gwarantujące spójność pomiarową z Accredia G-CGM i W-CGM.

 • Mieszaniny gazowe kalibrowane metodą analityczną w drodze porównania z innymi próbnikami spójnymi pomiarowo z Ośrodka i od Producenta, zgodnie z normą ISO 6143; chodzi o mieszaniny gwarantujące spójność pomiarową z A-CGM.

 • Materiały odniesienia (C-CRM) certyfikowane metodą grawimetryczną, zgodnie z normą ISO 6142-1 z gwarancją certyfikowanej stabilności dostarczanej mieszaniny.

Producent może zagwarantować i oświadczyć na certyfikacie stabilność takich mieszanin. Gwarancja ta opiera się na badaniach stabilności, które Producent RMP przeprowadzał od samego początku w Laboratorium i systematycznie od 2004 roku. Jako wzorniki do kalibracji wykorzystywane są mieszaniny LAT spójne pomiarowo, a procedurę kalibracyjną przeprowadza się zgodnie z normą odniesienia ISO 6143.

Ośrodek i Producent mogą produkować mieszaniny LAT spójne pomiarowo, z możliwością wykorzystywania w sektorze ochrony środowiska:

 • do monitorowania emisji gazów do atmosfery;

 • do kontroli jakości powietrza i środowiska pracy;

 • do monitorowania emisji przemysłowych;

 • do kontroli emisji pojazdów i silników spalinowych.

Ponadto Ośrodek i Producent mogą produkować mieszaniny do zastosowań w metrologii oraz certyfikowane materiały odniesienia:

 • z matrycą metanową, powielając skład gazu ziemnego;

 • zawierające związki siarki i środki zapachowe gazu ziemnego;

 • do kontroli gazów rafineryjnych;

 • zawierające alkohol etylowy do kalibracji alkomatów;

 • do kontroli stężenia wody w gazie.