Gazy pakowane header

Gazy pakowane

Gazy pakowane

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Gazy pakowane

Zdolność wytworzenia i wykorzystania gazów jest jednym z fundamentalnych elementów postępu technicznego w dzisiejszych czasach. Gazy przemysłowe towarzyszą nam w codziennym życiu i są używane w niemal każdym przemysłowym procesie. Większość obiektów i usług codziennego użytku została wyprodukowana przy pomocy gazów przemysłowych

Pozyskiwane z atmosfery za pomocą fizycznych procesów lub odzyskiwane z cyklów produkcyjnych przy znacznie zoptymalizowanych zasobach, gazy przemysłowe o różnym stopniu czystości są dostarczane, w zależności od rodzaju i ilości, w stanie gazowym (w butlach i rurociągach) lub w formie cieczy (kriogeniczne ciecze w izolowanych zbiornikach)

Dziś SIAD, lider w produkcji i dystrybucji wszelkiego rodzaju gazów przemysłowych, postrzega siebie jako partnera dla klientów, w poszukiwaniu technologicznych i usługowych rozwiązań we wszystkich produkcyjnych i transformacyjnych procesach wykorzystujących przemysłowe gazy, w celu zapewnienia klientom korzyści takich jak lepsza produktywność, bezpieczna obsługa, dbanie o środowisko, jakość produktu i optymalizacja zasobów.

Navigation Menu