Mieszaniny sterylizacyjne na bazie tlenku etylenu header

Mieszaniny sterylizacyjne na bazie tlenku etylenu

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Mieszaniny sterylizacyjne na bazie tlenku etylenu

Atmosfery oparte na tlenku etylenu i dwutlenku węgla to najpowszechniej stosowana technologia do sterylizacji przedmiotów modyfikowanych cieplnie oraz produktów jednorazowego użytku, z następujących powodów:

  • są one bardzo skuteczne
  • wyróżniają się dobrą dyfuzją przez materiał opakowaniowy
  • nie są wchłaniane przez produkt
  • nie występują przy nich problemy techniczne, takie jak zmiany wytrzymałości materiału, deformacja i toksyczność
  • nie powodują problemów estetycznych/funkcjonalnych (żółknięcie, mętnienie).

Ponadto, tlenek etylenu niezwykle skutecznie zwalcza mikroorganizmy, zarodniki (normalnie od pięciu do dziesięciu razy bardziej żywotne niż powszechnie występujące bakterie), pleśnie i drożdże, jak również osłabia wirusy.

Tlenek etylenu i jego mieszaniny są stosowane w przemyśle biomedycznym do produkcji sterylnych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku do hemodializy, chirurgii sercowej, autotransfuzji, plazmaferezy, filtracji krwi itp.

Szybkość sterylizacji zależy od temperatury, czasu trwania procesu, stężenia gazu i wilgotności.

Maksymalne stężenia dostępne do celów sterylizacji wynoszą od 400 do 1000 mg/l. Do . Dla poszczególnych zastosowań należy przeprowadzać badania eksperymentalne w celu ustalenia odpowiedniego cyklu pracy.

Kalibracja oprzyrządowania i użycie funkcjonalne.