Metal fabrication in the automotive industry header

Fabrykacja metali w przemyśle samochodowym

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Metal fabrication in the automotive industry

Nadwozie
Zakłady montażowe używają argonu i dwutlenku węgla do spawania nadwozi samochodowych. Ponadto, argon jest stosowany do produkcji ramy i zawieszenia. Hel jest używany okazjonalnie do spawania stali nierdzewnej (chociaż jest droższy), gdyż zapewnia lepszy wygląd, większą szybkość spawania i lepszą penetrację.

Chłodnica
Argon jest stosowany do spawania ram i elementów wsporczych chłodnic. Szczelność chłodnic jest sprawdzana przy użyciu helu.

Tablica rozdzielcza
Gazy spawalnicze są używane do spawania podzespołów tablicy rozdzielczej (ram stalowych podpierających kolumnę kierowniczą, schowka przedniego i innych elementów). Ten proces spawalniczy MIG wykorzystuje argon i dwutlenek węgla jako gazy ochronne, co pozwala znacząco ograniczyć koszty, poprawić jakość spoin, obniżyć emisję oparów i zwiększyć wydajność.

Fotele
Ramy foteli są spawane przy użyciu argonu i dwutlenku węgla jako gazów ochronnych.