Metal production in automotive manufacturing header

Produkcja metali w przemyśle motoryzacyjnym

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Metal production in automotive manufacturing

Korpus
Producenci stali stosują wodór i azot w piecach do wyżarzania w celu zwiększenia wytrzymałości i ciągliwości stali. Do topienia złomu, oczyszczania stali i ogrzewania pieców do ponownego nagrzewania płyt stalowych używany jest tlen.

Silnik
W celu zwiększenia wytrzymałości, osiągów i trwałości silnika producenci pojazdów stosują azot do nawęglania, wyżarzania, utwardzania, lutowania twardego i innych specjalnych procesów obróbki cieplnej.

Chłodnica
Azot jest używany przez producentów chłodnic do lutowania twardego rurek w celu zapewnienia wodoszczelności połączeń.

Elementy mocujące
Producenci samochodów wykorzystują systemy atmosfer na bazie azotu do obróbki cieplnej sworzni o dużej wytrzymałości i innych elementów mocujących, takich jak śruby i zaciski. Te atmosfery gwarantują prostotę, elastyczność i niezawodność procesów, których nie mogą zapewnić inne atmosfery sztuczne, co przekłada się na lepszą jakość części.

Dach
Tlen jest używany do lutowania srebrem połączeń w linii dachu: aerodynamiczny wygląd współczesnych samochodów powoduje, iż uzyskanie właściwego wykończenia w punkcie, w którym dach łączy się z nadwoziem, jest niezwykle ważne.

Pasy bezpieczeństwa
Wodór jest używany w procesie spiekania części klamer pasów bezpieczeństwa.

Świece zapłonowe
Azot i wodór są używane w produkcji świec żarowych; nagrzewają one świecę do temperatury, w której ceramiczny izolator wiąże się z metalem. Podczas eksploatacji świece są również czystsze i jaśniejsze.