Oil and gas header

Petrochemia (olej i gaz)

Petrochemia (olej i gaz)

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Oil and gas

SIAD wodór, tlen, azot i mieszaniny gazu oraz związane z nimi technologie są wykorzystywane w sektorze przemysłu Olej i gaz, w celu zwiększenia wydajność i spełnienia wymogów środowiska, a także obniżenia kosztów produkcji.