Metal Production header

Produkcja metali

Produkcja metali

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Metal Production

SIAD dostarcza pełny zakres gazów przemysłowych i związanych z nimi technologii do produkcji stali, aluminium, miedzi i innych metali podstawowych: argonu, wodoru, azotu i tlenu, co pozwala na wzrost wydajności i jakości przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych.