Nawigacja okruszkowa

Kolejnictwo header

Kolejnictwo

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Kolejnictwo

Włoska sieć kolejowa składa się łącznie z przeszło 15 000 km torów. Sektor kolejowy obejmuje wszystkie aspekty związane z budową i utrzymywaniem linii i torów kolejowych, nie tylko samą produkcję wagonów, lokomotyw i powiązanych elementów infrastruktury. Tak samo jako najbardziej specjalistyczne urządzenia, odpowiedni gaz lub mieszanina gazowa ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wyniku prac, i to nie tylko z punktu widzenia jakości, ale także zysków.

Firma SIAD, akredytowany partner zarówno w zakresie rozwiązań tradycyjnych, jak i w rozwoju nowoczesnych, innowacyjnych technologii, oferuje zaawansowane produkty i usługi, które są również korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. W samej rzeczy, prawidłowe połączenie gazów, procesów i materiałów zużywalnych pozwoli osiągnąć inkrementalny wzrost jakości wykonania, zwiększyć szybkość produkcji i – co najważniejsze – zminimalizować liczbę napraw i odrzutów.

Procesy stosowane w przemyśle kolejowym to:

Oprócz produktów gazowych, firma SIAD oferuje obecnie kompletny asortyment materiałów i akcesoriów do cięcia i spawania, centralizacji gazów, a także – poprzez własnych partnerów – do zautomatyzowanych instalacji spawania i cięcia. Ponadto, oferta firmy SIAD obejmuje różne usługi, w tym teoretyczne i praktyczne kursy szkoleniowe, obejmujące wszystkie aspekty tych procesów.