Nawigacja okruszkowa

Gas header

Gazy

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Gas

Tlen i ozon
Główne zastosowanie środowiskowe tlenu to uzdatnianie ścieków i wód odpływowych w oczyszczalniach z osadem czynnym, aktywacja biomas zdolnych do niszczenia zanieczyszczeń rozpuszczonych (system MIXFLO®); tlen jest również używany do spalania odpadów. Ozon, wytwarzany z czystego tlenu, jest stosowany do uzdatniania wody wodociągowej i ścieków, a zwłaszcza ścieków, których oczyszczanie jest bardzo trudne.

Dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla jest używany w ochronie środowiska do kontroli pH ścieków i wód odpływowych.
Ponadto, dzięki technologii Aquafreed®, na którą firma SIAD posiada wyłączną licencję na terenie Włoch, gazowy i ciekły dwutlenek węgla jest wykorzystywany do regeneracji studni wodnych.
Dwutlenek węgla w postaci stałej (suchy lód) jest również używany w technologii krioczyszczenia.

Azot
Ciekły azot jest stosowany do kriorozdrabniania zużytych opon i odpadów kauczukowych.
Azot jest również używany do uzdatniania strumieni gazów w kriokondensacji i technologiach adsorpcji węgla aktywowanego.

Mieszaniny do monitorowania środowiska naturalnego
Są to mieszaniny gazowe używane do kalibracji oprzyrządowania laboratoryjnego, dzięki którym możliwa jest analiza próbek nieznanych substancji poprzez określenie ich charakteru i ilości.
Ekstremalna dokładność tych mieszanin zapewnia wzorcowość oraz pewność pomiarów. Jest to niezbędne w monitorowaniu środowiska naturalnego, gdyż ważność wykonanych pomiarów gwarantuje spełnienie surowych norm jakościowych.
Mieszaniny te są używane do monitorowania poziomów emisji do atmosfery, do kontroli emisji pojazdów silnikowych, a także do monitorowania miejsc pracy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć tutaj