Heat treatments header

Obróbki cieplna

Obróbki cieplna

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Heat treatments

Obróbki cieplne metali są procesami wykorzystywanymi do zmiany fizycznych i chemicznych właściwości materiału. W zależności od pożądanej mikrostruktury i związanych z nimi właściwościami oraz w zależności od przetwarzanego, można stosować różne rodzaje obróbki cieplnej.

Najważniejszymi etapami w procesie obróbki cieplnej są profil ogrzewania, czas w temperaturze oraz szybkości chłodzenia. Podczas wymienionych faz, atmosfery ochronne są wykorzystywane zgodnie z:

  • materiałem przetworzonym
  • procesem obróbki cieplnej i specyficzną mikrostrukturą
  • właściwościami

Atmosfery ochronne są podzielone na aktywne i neutralne w zależności od interakcji pomiędzy materiałami przetworzonymi i związkami gazów. Atmosfery ochronne można uzyskać poprzez produkcję na miejscu lub poprzez użycie "syntetycznych" atmosfer wykonanych z azotu, argonu, dwutlenku węgla lub ich mieszanek. Azot stosuje się w procesie obróbki cieplnej zarówno w fazie oczyszczania jaki i samego procesu.

W przypadku gdy obróbce jest poddany tytan, atmosfera ochronna jest wykonana z argonu a nie z azotu, aby zapobiec tworzeniu się azotku tytanu. Azot i argon pod wysokim ciśnieniem są również wykorzystywane w piecu próżniowym do obróbki cieplnej podczas fazy chłodzenia. Wodór zawarty w atmosferze pozwala na otrzymanie atmosfery redukującej związanej ze zwiększeniem wymiany ciepła.

SIAD może dostarczyć odpowiednie rozwiązanie według różnych rodzajów obróbek cieplnych: projektowanie, montaż i instalację systemów umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie procesów obróbki cieplnej.

 

Navigation Menu