Trifluorek boru-11 header

Trifluorek boru-11

Boron-11 Trifluoride header

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Trifluorek boru-11

Trifluorek boru-11 (wzbogacony), 11BF3, jest bezbarwnym, toksycznym, niepalnym i korozyjnym gazem wysokociśnieniowym.

Zastosowania
Trifluorek boru jest używany w przemyśle półprzewodnikowym:

  • do dyfuzji typu p w krzemie
  • do implantacji jonów.

Kompatybilność materiałowa
Metale: Mosiądz; stal nierdzewna; stal węglowa
; miedź; monel.
Plastiki: Kel-F; żywice PTFE (politetrafluoroetylenowe), FEP (fluorowane etylenowo-propylenowe) i PFA (perfluoroalkoksylowe); Tefzel; PVDF (polifluorek winylidenu); polichlorek winylu.
Elastomery: Viton.

Właściwości techniczne
Masa cząsteczkowa
: 68,00
Ciężar właściwy (powietrze = 1): 2,4
Zapach: Ostry, duszący
Nr rejestrowy CAS: 7637-07-02