Training courses header

Kursy szkoleniowe

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Training courses

Dział szkoleń i usług konsultacyjnych „SIAD Total Gas Management” oferuje kursy szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania gazów. Każdy kurs jest specjalnie dostosowany do indywidualnych wymagań klienta. Tematyka kursów jest dodatkowo doprecyzowana w zależności od potrzeb teoretycznych i operacyjnych, dzięki czemu zaspokajają one nawet najbardziej zróżnicowane potrzeby w zakresie szkoleń.
Oprócz części wstępnej dopasowanej do gazów używanych przez danego klienta, taki kurs zawiera tematy powiązane z bezpieczeństwem użytkowania gazów i związanym z nimi ryzykiem.

Gazy techniczne oraz sposoby ich bezpiecznej obsługi
Ten kurs zajmuje się kompleksową analizą charakterystyk gazów sprężonych i przedstawia słuchaczom wszystkie narzędzia wymagane do ich prawidłowego używania i bezpiecznej obsługi.

Ciekłe gazy kriogeniczne i pojemniki stacjonarne
Ten kurs skupia się na cechach charakterystycznych i metodach używania gazów kriogenicznych oraz na powiązanych czynnikach ryzykach i sposobach ich unikania.

Gazy czyste, mieszaniny kalibracyjne i standardowe mieszaniny metrologiczne
Ten kurs, przygotowany dla użytkowników gazów czystych i specjalnych mieszanin gazowych, skupia się na ich prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu, a ponadto obejmuje przegląd niezbędnych urządzeń.

Użytkowanie gazów w szpitalach przez personel techniczny oraz medyczny
Ten kurs, skierowany w pierwszej kolejności do personelu technicznego, służy pogłębieniu wiedzy na temat aspektów regulacyjnych, technicznych i operacyjnych związanych z bezpieczeństwem użytkowania gazów medycznych w szpitalach.

Użytkowanie gazów spawalniczych
Ten kurs zajmuje się kompleksową analizą prawidłowego i optymalnego użytkowania gazów w spawalnictwie i cięciu metali. Słuchacze są również informowani o najlepszych mieszaninach gazowych do poprawiania jakości i szybkości pracy w swoich zakładach.

Użytkowanie gazów w dedykowanych zakładach przemysłowych
Ten kurs służy pogłębieniu wiedzy technicznej i operacyjnej na temat użytkowania gazów w zakładach, powiązanych z nimi czynnikami ryzyka oraz technik pozwalających uniknąć zagrożeń. Został on przygotowany dla użytkowników gazów kriogenicznych w oczyszczalniach ścieków, spalarniach i zakładach zajmujących się zobojętnianiem.